syk
Prosjekt Felles Framtid AS
Prosjekt Felles Framtid AS har i over 20 år drevet døgnbemannede omsorgsboliger. Vi er et av de eldste foretakene i Norge som tilbyr plasseringer i bofellesskap etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Vår erfaring har lært oss at individuell tilrettelegging av bolig og aktiviteter utgjør en stor forskjell i beboernes hverdag.
Les mer om oss her
Brosjyre
Vår brosjyre kan du se her
Prosjekt Felles Framtid AS - Torget 1A - 3210 SANDEFJORD - 33 45 40 00 - proff@proff-norway.no